StefanWerkt logo


Maak kennis met het WerkHerstelTraject

De echte oplossing voor verzuim ligt in het werk.

Hoe het WerkHerstelTraject werkt

Het WerkHerstelTraject is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat re-integratie makkelijker, sneller en leuker kan zijn. De belangrijkste stap in de re-integratie is het wegnemen van de drempel naar het werk. Het traject begint met het in kaart brengen van factoren die het verzuim beïnvloeden en vervolgens wordt de medewerker daarin gecoacht. Dat maakt direct duidelijk waar de knelpunten zitten die het verzuim in stand kunnen houden en biedt ruimte om het echte gesprek te kunnen voeren. Dat maakt de re-integratie makkelijker.

Werk wordt voortdurend complexer, waardoor zieke medewerkers steeds meer tijd nodig hebben om te re-integreren. Terwijl de zieke medewerker thuis blijft, gaat de ontwikkeling in het werk onveranderd door. Daarom wordt het steeds belangrijker om oplossingen te vinden die bijdragen aan een duurzame re-integratie. Door eerder te beginnen met re-integreren is er meer tijd beschikbaar en kan er beter gericht worden op duurzame terugkeer. Dat voorkomt inzet van spoor 2 en uitstroom in de WIA. Re-integreren is vaak al ingewikkeld genoeg, dus focus op terugkeer in spoor 1 is prettiger. Dat maakt de re-integratie sneller.

Re-integreren is een continue dialoog waarin relevante onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt om van elkaar te kunnen leren en ruimte te bieden aan medewerkers die wat extra ondersteuning nodig hebben. Een veilige en inclusieve omgeving is het resultaat als iedereen erbij mag horen. Dat maakt de re-integratie leuker.

Makkelijker

Sneller

Leuker

Dat werkt: Het WerkHerstelTraject is gericht op datgene waar werkgevers wél invloed op hebben: de drempel naar het werk verlagen.

Maatwerk

Het WerkHerstelTraject is altijd maatwerk, maar het is ook belangrijk om van tevoren te weten wat je kunt verwachten. Het traject bestaat uit 3 fases en voor iedere fase wordt een sessie gepland met de medewerker. Na iedere sessie vindt een terugkoppeling plaats aan de leidinggevende.

Positieve mindset


Door alternatieven aan te bieden kunnen mensen de juiste keuzes maken.

Eerste sessie vindt plaats binnen 2 weken na de aanmelding.

Focus op wat wel kan, in plaats van wat niet kan

Eigen initiatief en regie

Inzicht in beïnvloedbare factoren

Concreet plan


Duidelijkheid over wat je wel doet en wat je niet doet is de belangrijkste houvast tijdens de re-integratie.

Tweede sessie vindt 2 weken na de eerste sessie plaats.

Helder stappenplan met concrete werkzaamheden

Taken dragen bij aan het herstel

Ruimte voor bijstelling

Evaluatie en borging


Re-integreren is continu van elkaar leren en zorgdragen voor duurzaam resultaat.

Derde sessie vindt 4 weken na de werkhervatting plaats

Onderwerpen voor evaluaties

Toekomstige vragen aan de bedrijfsarts

Op tijd hulp kunnen vragen

Het WerkHerstelTraject is gericht op datgene waar werkgever wél invloed op hebben. Het bieden van een passende werkomgeving waar verzuimende medewerkers in meetellen is bij uitstek de methode die echt werkt. Het werk is een enorm kracht middel om te kunnen herstellen, maar wordt vaak helaas veel te laat ingezet. Het traject biedt in 8 weken tijd alles wat nodig is om de eerste stappen te zetten in de re-integratie, zodat je zelf verder kunt totdat het einddoel is bereikt.


werkt – herstelt – ontzorgt

Dat werkt: Eerder openstaan voor het werk geeft meer tijd om te re-integreren. Dat geeft rust en zekerheid.

Neem contact met me op

Neem gerust contact met me op voor vrijblijvend advies en een eerste kennismaking.

info@stefanwerkt.nl :

0634612060 :

www.stefanwerkt.nl :

Breezij 17, 4152GB Rhenoy, Gelderland :

: KvK. 82405840

: BTW nr. NL003679059B74

: SRA Registratienummer: 4503

: Stefan Docter is geregistreerd arbeidsdeskundige.